Tường thuật Đại Lễ Phật Đản 2558 và lễ Khánh Thành Quan Âm Các, Cổng Tam Quan

Xem (75) Tường thuật Đại Lễ Phật Đản 2558 và lễ Khánh Thành Quan Âm Các,  Cổng Tam Quan Tu … Đọc tiếp Tường thuật Đại Lễ Phật Đản 2558 và lễ Khánh Thành Quan Âm Các, Cổng Tam Quan