» » Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2560

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2560

đăng tại Chương Trình | 0

thu-moiGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc e.V(gemeinnuetzger Verein)
Tu Viện Viên Đức, Rebholzstr.36 , 88214 Ravensburg, Đức Quốc

Tel. 0751 769 5186 . Website www.vienduc.de

Ravensburg ngày 1 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Qúy Đồng Hương Phật Tử xa gần
Trích yếu: v/v Kính mời Qúy Vị về Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg tham dự Đại Lễ Phật Đản 2560 vào ngày 12.6.2016 (chủ nhật)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Qúy Vị,

Sự Đản Sanh của Thái Tử Tất Đạt Đa tại cung thành Ca Tỳ La Vệ ở Ấn Độ cách đây 2.640 năm (2.560+80 tuổi) là một đại sự nhân duyên như trong Kinh Pháp Hoa đã mô tả là Ngài ra đời với mục đích để “ Mở bày cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến của Phật“. Đây là một thông điệp mà Ngài đã mang đến cho toàn thể nhân loại và Ngài cho biết rằng con người, ai ai cũng có khả năng thành Phật.

Phật tánh không xa lìa tánh của chúng sanh. Chỉ cần gạn đục khơi trong là tánh Phật sẽ hiện rõ nơi mọi người; nhưng vì chúng sanh mãi rong chơi trong lục đạo, quên hẳn đường về; nên Ngài mới thị hiện để nhắc nhở cho chúng ta phải quay lại với chính mình để làm sáng tỏ chân như tự tánh ấy.

Năm nay Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg, Đức Quốc sẽ hành lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh trọng đại của Ngài vào ngày chủ nhật 12.6.2016. Kính mong Qúy Vị Phật Tử xa gần nhín chút thời gian qúy báu để về chùa tham dự Đại Lễ Giáng Trần ý nghĩa nầy, nhằm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như cầu nguyện cho tự thân của mỗi chúng ta được an bình, hạnh phúc.

Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả Qúy Vị được vạn sự tùy tâm, sở cầu như ý.

Tu Viện Viên Đức xin trân trọng kính mời.

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 12.6.2016 (chủ nhật)

5:30 Thức chúng
5:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
10:00 Khóa Lễ chính thức bắt đầu
– Tụng Kinh Khánh Đản
– Đạo Từ của Hòa Thượng Phương Trượng
– Lễ dâng tứ vật dụng lên hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni
12:00 Cúng vong
12:30 Cúng dường trai Tăng
– Ngọ trai 14:30 Thuyết pháp
16:00 Thí thực cô hồn và hoàn mãn

1210 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay