Giao Thừa Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc

Mặc dù không có sự hiện diện của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác Đức quốc, người sáng lập … Đọc tiếp Giao Thừa Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc