» » Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2642 [TL 2018]

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2642 [TL 2018]

Xem (664)

thu-moi

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc-gemeinnuetziger e.V(thành lập năm 1979 tại Hannover)
Tu Viện Viên Đức-Rebholzstr.36 88214 Ravensburg. Tel.0751 769 5186. www.vienduc.de

THƯ MỜI PHẬT ĐẢN

Ravensburg ngày 7. Tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Qúy Đồng Hương Phật Tử
Trích yếu: v/v Kính mời Qúy Vị về Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg tham dự Đại Lễ Phật Đản Sanh lần thứ 2642 năm (nhằm ngày 24.6.2018 – Chủ Nhật)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Qúy liệt vị,

Thái Tử Tất Đạt Đa ra đời dưới cây Hoa Vô Ưu tại vười Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ(bây giờ là Népal) vào ngày rằm tháng tư(Vesak)năm 2642 năm về trước, là một sự kiện trọng đại như trong Kinh Pháp Hoa đã được đề cập đến là: Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật Tri Kiến cho mọi loài chúng sanh hiện hữu trên trần thế nầy.

Để kỷ niệm sự Đản Sanh đặc biệt nầy, năm nay Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg sẽ long trọng tổ chức mừng ngày Thị Hiện của Đức Phật, như chương trình đính kèm. Kính mong Qúy Đạo Hữu Phật Tử cố gắng giành ít nhiều thời gian về Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg để tham dự lễ cùng bổn tự. Sự hiện diện của Qúy Vị sẽ nói lên được niềm cung kính đối với một bậc Thượng Sĩ xuất trần và là bậc Thầy của nhân thiên.

Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho bửu quyến của Qúy Vị được vạn sự hanh thông, kiết tường như ý.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tu Viện Viên Đức kính mời.

 

Chương Trình Đại Lễ

Chủ nhật (ngày 24.6.2018)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

8:00 Điểm tâm

10:00 Lễ Phật Đản chính thức

– Đạo Từ của Hoà Thượng Phương Trượng

– Nhạc cúng dường Đại Lễ Phật Đản

11:30 Lễ tiến linh, cúng chư hương linh qúa vãng thờ tại Tu Viện

12:00 Lễ cúng dường trai Tăng

14:00 Thuyết Pháp (ĐĐ. Thích Hạnh Hoà)

16:00 Thí thực Cô Hồn và hoàn mãn

17:00 Họp Ban Tổ Chức