Thư Mời Tết Mậu Tuất 2018
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnuetziger Verein) Tổ chức Tôn Giáo, Từ … Đọc tiếp

Thư Mời Vu Lan Báo Hiếu (2561 – 2017)
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V (thành lập năm 1979 tại Hannover) gemeinnütziger … Đọc tiếp

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2641 [TL 2017]
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V (gemeinnütziger Verein) thành lập năm 1978 tại … Đọc tiếp

Họp Thường Niên Tăng Già Đức (2 – 4.5.2017)
|

Họp Thường Niên Tăng Già Đức tại TV Viên Đức từ ngày 2 đến ngày 4.5.2017

Giao Thừa Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc
|

Mặc dù không có sự hiện diện của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác Đức quốc, người sáng lập … Đọc tiếp

DBO (Công Đồng Tăng Già Đức) họp tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc từ 2-4.11.2015
|

Bản tin và hình ảnh về tổ chức DBO (Công Đồng Tăng Già Đức) nhóm họp tại Tu Viện Viên … Đọc tiếp

Khóa Tu Thiền Vipassana (Tuệ Minh Sát)
|

Khóa Tu Thiền Vipassana (Tuệ Minh Sát) tại Tu Viện Viên Đức từ ngày 1 đến ngày 10 thàng 9 … Đọc tiếp

Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức (24.8.2014)
|

Tường thuật Đại Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức Ravensburg Đức Quốc ngày 24.8.2014 Sau khi tham dự … Đọc tiếp

Lễ Hội Chùa Viên Đức – Đức Quốc
|

Tôi đến chùa Viên Đức, Đức quốc vào thứ 6, tưởng là sớm, tới nơi lúc 22 giờ 30 Phật … Đọc tiếp

1 2