Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2641 [TL 2017]
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V (gemeinnütziger Verein) thành lập năm 1978 tại … Đọc thêm

Thư Mời Lễ Hội Quan Âm và Vu Lan Báo Hiếu
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V (gemeinnuetziger Verein) thành lập năm 1979 tại … Đọc thêm