Thư Mời Tết Mậu Tuất 2018
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnuetziger Verein) Tổ chức Tôn Giáo, Từ … Đọc tiếp

Thư Mời Vu Lan Báo Hiếu (2561 – 2017)
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V (thành lập năm 1979 tại Hannover) gemeinnütziger … Đọc tiếp

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2641 [TL 2017]
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V (gemeinnütziger Verein) thành lập năm 1978 tại … Đọc tiếp