GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHI BỘ ĐỨC QUỐC e.V. ( gemeinnütziger Verein )

TU VIỆN VIÊN ĐỨC
Rebholzstr.36, D-88214 Ravensburg Tel: +49(0)751-7695186
Email: info@vienduc.de. Website www.vienduc.de

Chương Trình Phật sự năm 2018 tại Tu Viện Viên Đức

20 + 21.01.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

Thứ năm 15.02.2018
18 : 00 Văn nghệ Karaoke đón Tết Mậu Tuất
20 : 00 Tụng Kinh Sám Hối
21 : 30 Tiếp tục văn nghệ Karaoke
24 : 00 Lễ đón Giao Thừa

Thứ sáu 16.02.2018 (Mồng 1 Tết Mậu Tuất)
05 : 45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10 : 00 Lễ Khai Kinh Dược Sư
11 : 00 Cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa

Thứ bảy 17.02.2018 (Mồng 2 Tết Mậu Tuất)
05 : 45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10 : 00 Tụng Kinh Dược Sư
11 : 00 Cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa.
18 : 00 Văn nghệ mừng Xuân : Karaoke, xổ số Tombola …

Chủ nhật 18.02.2018 (Mồng 3 Tết Mậu Tuất)
05 : 45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10 : 00 Tụng Kinh Dược Sư
11 : 00 Cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa
* Từ sáng đến chiều suốt 3 ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết tại Chùa có tụng kinh, lễ Phật, lì xì, phát lộc, v.v…

25.02.2018 (Chủ nhật) : Tết tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg.
10 : 00 Lễ Phật đầu năm (dưới sự chứng minh và chủ lễ của (HT. Phương Trượng).

24 + 25.03.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

21 + 22.04.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

19 + 20.05.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

Chủ nhật 24.06.2018 Lễ Phật Đản tại TVVĐ (HT. Phương Trượng)
10 : 00 Đại Lễ Phật Đản.

30.06 + 01.07.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

28 + 29.07.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

25 + 26.08.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

Thứ bảy và Chủ nhật 22.09 – 23.09.2018 Đại Lễ Vu Lan.

22.09.2018 (Thứ bảy) : Đêm văn nghệ mừng Lễ Hội Hoa Đăng và Đại Lễ Vu Lan

23.09.2018 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT.Phương Trượng)
10 : 00 Lễ Hội Quan Âm và Đại Lễ Vu Lan.

27 + 28.10.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ. (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

24 + 25.11.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ. (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).

29 + 30.12.2018 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ. (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa).