Th6
1
T7
Thọ Bát Quan Trai @ Tu Viện Viên Đức
Th6 1 @ 08:00 – Th6 2 @ 11:00

1 + 2.6.2019 (Thứ bảy và chủ nhật) Thọ Bát Quan Trai. (TT.Thích Hạnh Tấn).

Th6
23
CN
Lễ Phật Đản @ Tu viên Viên Đức
Th6 23 all-day
Lễ Phật Đản @ Tu viên Viên Đức

23.06.2019 (Chủ Nhật): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. HạnhBổn)

(Xem THƯ MỜI)

Th9
22
CN
Lễ Vu Lan @ Tu viện Viên Đức
Th9 22 @ 06:00 – 18:00
Lễ Vu Lan @ Tu viện Viên Đức

22.09.2019 (Chủ Nhật): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)