Playlist: 3 bài hát: Tam Bảo Ca, Tri Ân, và Vãng Sanh Thần Chú.

2578 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay
  • Nhạc: Xuân Đức
  • Lời: TK Nhất Chân
  • Tiếng hát: Tùng Dương
  • Album: Tam Bảo Ca