Viên Đức: Tết Đinh Dậu 2017

Giao Thừa Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc Lớp Học Sinh Đức thăm Tu viện Tết Đinh … Đọc tiếp Viên Đức: Tết Đinh Dậu 2017