20141111009
Xem ảnh!

TU VIỆN VIÊN ĐỨC
CHƯƠNG TRÌNH HUÂN TU TỊNH ĐỘ
Từ ngày 08 và 09/11/2014

+ Thứ bảy ngày 08/11/2014

– 08 giờ 00 Phật tử tề tựu
– 09 giờ 00 Huân tu Tịnh Độ
– 12 giờ 00 Thọ trai
– 14 giờ 00 Thuyết pháp
– 16 giờ 00 Huân tu Tịnh Độ
– 16 giờ 00 Dùng chiều
– 20 giờ 00 Lễ hoa đăng vía Phật Di Đà
– 21 giờ 30 Chỉ tịnh

+ Chủ nhật ngày 09/11/2014
– 05 giờ 30 Thức chúng
– 05 giờ 45 Tỉnh tọa
– 06 giờ 00 Tụng thần chú Lăng Nghiêm
– 08 giờ 00 Dùng sáng
– 09 giờ 00 Huân tu
– 10 giờ 15 Vấn đáp thắc mắc
– 12 giờ 00 Hoàn mãn

49990 Tổng số lượt xem 11 lượt xem ngày hôm nay