Xem (661)

Đại Lễ Vu Lan (2562 – 2018)

  1. Chánh Lễ
  2. Khật Thực
  3. Văn Nghệ

Đai Lễ Vu Lan (24.9.2017)

Viên Đức: Vu Lan và Hội Quan Âm (2560 – 2016)

  1. Lễ cúng cô hồn
  2. Sinh hoạt văn nghệ
  3. Hội Quan Âm và Lễ Vu Lan
  4. Khất thực Trai Tăng

Vu Lan và Hội Quan Âm (2559 – 2015)

  1. Tu Viện Viên Đức – Đại Lễ Vu Lan và Hội Quan Âm
  2. Tu Viện Đức – Vu Lan Văn Nghệ
  3. Buổi Tiệc Niệm Ân

Lễ Vu Lan năm 2013 (xem Video)

Xin vui lòng bấm vào góc trái của Video cạnh bên (Playlist) để chọn xem thêm những phim khác !