GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT CHI BỘ ĐỨC QUỐC e.V. ( gemeinnütziger Verein )
TU VIỆN VIÊN ĐỨC
Rebholzstr.36, D-88214 Ravensburg Tel: +49(0)751-7695186
Email: info@vienduc.de. Website www.vienduc.de

Chương Trình Tết Bính Thân và Phật sự năm 2016 tại Tu Viện Viên Đức

07.02.2016 (Chủ nhật, chiều 29 tháng 12 năm Ất Mùi)
18:00 Cơm Tất Niên và văn nghệ Karaoke đón Tết Bính Thân
20:00 Tụng kinh Sám Hối
21:30 Văn nghệ đón Tết Bính Thân
và đón Giao Thừa vào lúc 24:00 giờ.

08.02.2016 (Thứ hai, mồng một Tết):
05:45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10:00 Lễ Khai Kinh Dược Sư
11:00 Cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa.

* Từ sáng đến chiều suốt 3 ngày mồng một đến mồng ba Tết tại Chùa có tụng kinh, lễ Phật, lì xì, phát lộc, v.v…

13.02.2016 (Thứ bảy): Văn nghệ Karaoke “ Mừng Xuân „
18:00 Văn Nghệ Karaoke, xổ số Tombola …
14.02.2016 (Chủ nhật): Tết tại Viên Đức, Ravensburg.
10:00 Lễ Phật Đầu năm (dưới sự chứng minh và chủ lễ của (HT. Phương Trượng).

26 + 27.03.2016 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa và ĐĐ.Thích Hạnh Tâm).
23 + 24.04.2016 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa và ĐĐ.Thích Hạnh Tâm).
28 + 29.05.2016 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa và ĐĐ.Thích Hạnh Tâm).

12.06.2016 (Chủ nhật): Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức,Ravensburg (HT. Phương Trượng).

25 + 26.06.2016 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa và ĐĐ.Thích Hạnh Tâm).
30 + 31.07.2016 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa và ĐĐ.Thích Hạnh Tâm).
27 + 28.08.2016 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa và ĐĐ.Thích Hạnh Tâm).

10.09.2016 (Thứ bảy) :
17:00 Lễ Hội Quan Âm
19:00 Đêm văn nghệ mừng Lễ Hội Quan Âm Đại Lễ Vu Lan. (nếu thuận duyên sẽ có ca sĩ chuyên nghiệp đến từ USA).

11.09.2016 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT.Phương Trượng).

24 + 25.09.2016 (Thứ bảy và chủ nhật) Huân tu tịnh độ. (ĐĐ.Thích Hạnh Hòa và ĐĐ.Thích Hạnh Tâm).

6192 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay