Home » Thông Tin » Tăng Già Đức và Phật Tử Việt Nam tại Ravensburg trao đổi Phật Pháp

Tăng Già Đức và Phật Tử Việt Nam tại Ravensburg trao đổi Phật Pháp

Mục Thông Tin

Xem (1204)

Tin và hình Đại Đức Tenzin Pelior

dbo-2
Xem hình ảnh

Ngày 5 và 6 tháng 4 năm 2014 vừa qua là ngày Thọ Bát Quan Trai của Chi Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Bodensee và Vùng Phụ Cận tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg. Có 27 giới tử chính thức ghi tên Thọ Giới và 4 Giới Tử dự thính. Đêm tối ngày 5 tháng 4 có một buổi trao đổi Phật Pháp thật là thú vị và cởi mở giữa Tăng Già người Đức và qúy Phật Tử Việt Nam hiện diện hôm ấy. Phật Tử Việt Nam hoặc đặt câu hỏi trực tiếp đến chư Tăng Ni bằng tiếng Đức; hoặc được dịch lại từ tiếng Việt sang tiếng Đức và tất cả những câu hỏi đã được trả lời một cách thỏa đáng.

Sau khi trả lời xong, chư Tăng Ni người Đức hỏi lại người Việt Nam về cách thực hành Đạo mỗi ngày tại Gia Đình như thế nào. Thế là mỗi người có mỗi cách khác nhau để trả lời việc thể hiện ứng dụng giáo lý Phật Giáo vào đời sống thường nhật của mình. Sau hai tiếng đồng hồ trao đổi, mọi người đã chụp hình chung để lưu niệm. Một kỷ niệm khó quên mà mọi người, kể cả chư Tăng Ni cũng như Qúy Phật Tử đều mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều buổi hội luận như vậy, thật là bổ ích vô cùng.

Đến sáng ngày 6 tháng 4 năm 2014 có rất nhiều Phật Tử ở xa về dự lễ và thăm chùa. Khoảng 12 giờ trưa, Qúy Phật Tử Thọ Bát Quan Trai đã dâng lời tác bạch lên Tam Bảo cũng như cúng dường Trai Tăng, dâng tứ vật dụng lên Tăng Ni. Một thời kinh bằng tiếng Tây Tạng đã được chư Tăng Ni người Đức tụng lên để hồi hướng những phước báu có được đến khắp pháp giới chúng sanh và nguyện thành Phật Đạo.