Home » Thông Tin » DBO (Công Đồng Tăng Già Đức) họp tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc từ 2-4.11.2015

DBO (Công Đồng Tăng Già Đức) họp tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc từ 2-4.11.2015

Mục Thông Tin

Xem (1260)

DBO 201505Bản tin và hình ảnh về tổ chức DBO (Công Đồng Tăng Già Đức) nhóm họp tại Tu Viện Viên Đức, Đức quốc từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2015

Tin: HT Thích Như Điển Hình: ĐĐ Thích Như Tú và Sư Cô Jinpa Chodron Năm nay trời vào thu ở Đức rất đẹp, lá vàng rơi nhiều, khiến cái se lạnh đã làm cho nhiều người tự suy nghĩ lại chính bản than của mình nhiều hơn, trong đó có việc kiểm điểm tự thân và họp định kỳ hằng năm của Tổ Chức Cộng Đồng Tăng Gìa Đức.

Tham dự phiên họp nầy có HT Phương Trượng chùa Viên Giác, ĐĐ Thích Như Tú, Trụ Trì chùa Phật Tổ Thích Ca tại Luzern Thuỵ Sĩ, ĐĐ Thích Hạnh Định, Trụ Trì chùa Phật Linh Việt Nam, ĐĐ Thích Hạnh Giác, Tăng chúng Tu Viện Viên Đức, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trang, NPĐ Tam Bảo tại Reutlingen. Về phiá chư Tăng Ni Đức có 7 vị tham dự gồm Sư Cô Hội Trưởng và các thành viên trong Ban Chấp Hành. Có 4 vị đến từ Hamburg và Hannover và 3 vị đến từ Thụy Sĩ nói tiếng Đức.

Chương trình nghị sự gồm có những công việc như: tham thiền, tụng kinh, đọc lại bản nội quy, báo cáo những hoạt động của Hội. Đặc biệt, Hội đã mời HT Phương Trượng thuyết trình về đề tài An Cư Kiết Hạ(bằng tiếng Đức)theo tinh thần của Tứ Phần Luật. Mọi người rất hoan hỷ lắng nghe, đặt câu hỏi và giải đáp những thắc mắc cũng như lắng nghe những lời đề nghị từ Hòa Thượng.

Nước Đức có hai tổ chức lớn về Phật Giáo. Đó là Hội DBU (Liên Hiệp Phật Giáo Đức) gồm toàn là những cư sĩ trí thức người Đức. Hội nầy đã sinh hoạt chính thức được 60 năm tại Đức, có độ 50 Hội địa phương gia nhập Tổ Chức nầy. Hội DBO (Cộng Đồng Tăng Gìa Đức), chỉ thuần là các Tăng Ni đang tu học theo các truyền thống khác nhau, dùng ngôn ngữ Đức để chuyển tải thông tin và giáo lý Phật Đà. Hội nầy đã thành lập được 10 năm nay và HT Phương Trượng Thích Như Điển hiện là cố vấn của Hội nầy.

Qúy Phật Tử Việt Nam sống tại Ravensburg, Friedrichshafen, Reutlingen, Ulm v.v…đã về chùa công qủa và trợ giúp đắc lực cho chư Tăng Ni trong ba ngày hội họp nầy. Công đức thật là bất khả tư nghì. Xin niệm ân tất cả. Cuộc họp đã chấm dứt vào lúc 12:00 trưa ngày 4 tháng 11 năm 2015 và mọi người đã hoan hỷ ra về với bao nhiêu niềm cảm mến giữa đạo tình của người Việt và người Đức cùng phụng thờ giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca.

4. Sangha-Tag
02.- 04. November 2015
Vien Duc Kloster, Ravensburg

Montag 02. November

17.00 Begrüßung, Führung durchs Kloster, Austausch, evtl. Teil des Filmes in you-tube über die Pagode in Paris, wo die große Ordination stattgefunden hat.
18.00 Abendessen / eigene Praxis
19.00 Stille Meditation und Zuflucht aus jeder Tradition
20.00 Diskussion / Fragen

Dienstag 03. November

06.45 Stille Meditation und Zuflucht/Rezitation
08.00 Frühstück
09.00 Hochehrwürdiger Gründerabt erläutert die Regenzeit/Sommerklausur
10.15 Pause, Fragen, Diskussion

12.00 Mittagessen
14.00 Ehrw. Bhikhuni Sucinta berichtet von der Bhikhuni Ordination im Anenja Kloster bei Kempten im Juni 2015
16.00 Teepause
16.30 Ehrw. Bhikshuni Namgyäl erzählt und zeigt Bilder vom Buddhistischen Nonnenkloster Shide (in Gründung) in der Lüneburger Heide
18.00 Abendessen / eigene Praxis
19.00 Stille Meditation und Zuflucht aus jeder Tradition
20.00 bei Bedarf Diskussion evtl. Auszüge aus dem Film von der Pagode in Paris

Mittwoch 04. November

06.45 Stille Meditation
08.00 Frühstück
09.00 Feedback, Fragen, Diskussion
10.15 Pause, Abreise vorbereiten

10.45 Mittagessen
11.15 Dank an das Kloster und Abreise

Ort: Vien Duc Kloster, Rebholzstr. 36, Untereschach bei Ravensburg.
Fon: 0751-7695186
Am Bahnhof Ravensburg den Bus Nr.3 am Busbahnsteig Nr. 10 bis Endstation Untereschach nehmen (21 min), von dort Fußweg von 12 min. Oder Taxi