» » Chương Trình Phật sự năm 2019 tại Tu Viện Viên Đức

Chương Trình Phật sự năm 2019 tại Tu Viện Viên Đức

Xem (753)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHI BỘ ĐỨC QUỐC e.V. ( gemeinnütziger Verein )
TU VIỆN VIÊN ĐỨC

Rebholzstr.36, D-88214 Ravensburg
Tel: +49(0)751-7695186 Email: tuvienvienduc@gmx.de. Website www.vienduc.de

Thứ bảy + chủ nhật 12-13.01.2019 Huân Tu tụng kinh (ĐĐ Thích Hạnh Vân)

Thứ bảy + chủ nhật 26-27.01.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ Thích Hạnh Vân, ĐĐ.Thích Hạnh Hòa ).

Thứ hai 04.02.2019 Đón Giao Thừa
18 : 00 Văn nghệ Karaoke đón Tết Kỷ Hợi
20 : 00 Tụng Kinh Sám Hối
21 : 30 Tiếp tục văn nghệ Karaoke, xổ số Tombola
24 : 00 Lễ đón Giao Thừa, chúc xuân, đốt pháo, múa lân, phát lộc ….

Thứ ba 05.02.2019 (Mồng 1 Tết Kỷ Hợi)
05 : 45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10 : 00 Lễ Khai Kinh Dược Sư
11 : 00 Cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa

Thứ tư 06.02.2019 (Mồng 2 Tết Kỷ Hợi)
05 : 45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10 : 00 Tụng Kinh Dược Sư
11 : 00 Cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa.

Thứ năm 07.02.2019 (Mồng 3 Tết Kỷ Hợi)
05 : 45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10 : 00 Tụng Kinh Dược Sư
11 : 00 Cúng Tổ và cúng chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa

Từ sáng đến chiều suốt 3 ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết tại Chùa có tụng kinh, lễ Phật, phát lộc lì xì , v.v…

Thứ bảy 16.02.2019 Vui Xuân
17 : 00 văn nghệ Karaoke,

Chủ nhật 17.02.2019 Tết
10 : 00 Lễ Phật đầu năm (dưới sự chứng minh và chủ lễ của HT. Phương Trượng).

Thứ bảy+chủ nhật 09-10.03.2019 Huân Tu Tụng bộ kinh Dược Sư (ĐĐ. Thích Hạnh Vân).
(14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật)

Thứ bảy+chủ nhật 30-31.03.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( HT. Thích Trí Minh, ĐĐ Thích Hạnh Vân, ĐĐ.Thích Hạnh Hòa ).

Thứ bảy+chủ nhật 13-14.04.2019 Huân Tu tụng bộ Kinh Địa Tạng ( ĐĐ. Thích Hạnh Vân ).
( 14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật ).

Thứ bảy+chủ nhật 27-28.04.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ. Thích Hạnh Vân, ĐĐ.Thích Hạnh Hòa ).

Thứ bảy+chủ nhật 01-02.06.2019 Huân Tu Tịnh Độ ( TT.Thích Hạnh Tấn,
ĐĐ. Thích Hạnh Vân ).

Thứ bảy+chủ nhật 25-26.05.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ. Thích Hạnh Vân, ĐĐ.Thích Hạnh Hòa ).

Chủ nhật 23.06.2019 Lễ Phật Đản tại TVVĐ ( HT. Phương Trượng )
10 : 00 Đại Lễ Phật Đản.

Thứ bảy+chủ nhật 13-14.07.2019 Huân Tu tụng bộ Kinh Thủy Sám ( ĐĐ. Thích Hạnh Vân ).
( 14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật ).

Thứ bảy+chủ nhật 27-28.07.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ. Thích Hạnh Vân, ĐĐ.Thích Hạnh Hòa ).

Thứ bảy+chủ nhật 10-11.08.2019 Huân Tu tụng bộ Kinh Thủy Sám ( ĐĐ. Thích Hạnh Vân ).
( 14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật ).

Thứ bảy+chủ nhật 24-25.08.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ. Thích Hạnh Vân, ĐĐ. Thích Hạnh Hòa ).

Thứ bảy+chủ nhật 07-08.09.2019 Huân Tu tụng bộ Kinh Địa Tạng ( ĐĐ. Thích Hạnh Vân ).
( 14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật ).

Thứ bảy 21.09.2019 Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, RV ( HT.Phương Trượng
18:00 Cơm tối
20:00 Thuyết pháp
21:00 Lễ Hội Quan Âm và Lễ Hoa Đăng

Chủ nhật 22.9.2019 Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, RV ( HT.Phương Trượng )
6:00 Công phu khuya
8:00 Điểm tâm
10:00 Lễ Vu Lan Báo Hiếu
11:30 Lễ cúng vong .
Khất thực
12:00 Cúng Dường Trai Tăng
14:00 đến 17:00 Văn Nghệ mừng Đại Lễ Vu Lan.

Thứ bảy+chủ nhật 12-13.10.2019 Huân Tu tụng bộ Kinh Địa Tạng ( ĐĐ. Thích Hạnh Vân )
( 14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật ).

Thứ bảy+chủ nhật 26-27.10.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ. Thích Hạnh Vân, ĐĐ.Thích Hạnh Hòa ).

Thứ bảy+chủ nhật 09-10.11.2019 Huân Tu tụng bộ Kinh Thủy Sám ( ĐĐ. Thích Hạnh Vân )
( 14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật ).

Thứ bảy+chủ nhật 23-24.11.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ. Thích Hạnh Vân, ĐĐ. Thích Hạnh Hòa ).

Thứ bảy+chủ nhật 07-08.12.2019 Huân Tu tụng bộ Kinh Thủy Sám ( ĐĐ. Thích Hạnh Vân ).
( 14 giờ thứ bảy đến 12 giờ chủ nhật ).

Thứ bảy+chủ nhật 21-22.12.2019 Huân Tu Tịnh Độ và Thọ Bát Quan Trai Giới
( ĐĐ. Thích Hạnh Vân, ĐĐ. Thích Hạnh Hòa ).

  • Các ngày Huân Tu và Thọ Bát Quan Trai Giới, bắt đầu từ 14 giờ chiều thứ bảy đến 14 giờ trưa ngày chủ nhật. Ngoài các ngày Huân Tu và Thọ Bát Quan Trai Giới đã ghi trong chương trình, những ngày chủ nhật còn lại là ngày sinh hoạt định kỳ bắt đầu vào lễ tụng kinh lúc 10 giờ 30 sáng.
  • Trên đây là chương trình tổng quát của năm 2019. Trong trường hợp có những Phật sự quan trọng hơn cũng có thể tùy nghi thay đổi theo nhu cầu. Kính mong Quý Vị hoan hỷ cho

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Trụ Trì Tu Viện Viên Đức
Tỳ kheo Thích Hạnh Vân