Home » Chương Trình » Tết Tân Sửu và Rằm tháng Giêng tại Tu Viện Viên Đức

Tết Tân Sửu và Rằm tháng Giêng tại Tu Viện Viên Đức

Xem (2047)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHI BỘ ĐỨC QUỐC e.V. ( gemeinnütziger Verein )
TU VIỆN VIÊN ĐỨC

Rebholzstr.36, D-88214 Ravensburg
Tel: +49(0)751-7695186 Email: info@vienduc.de. Website https://vienduc.de