Home » Thông Tin » Phật tử Tu viện tác bạch Chúc Mừng (Video)

Phật tử Tu viện tác bạch Chúc Mừng (Video)

Mục Thông Tin

Xem (642)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mậu Ni Phật
Kính bạch: Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Ðình Viên Giác và Tu Viện Viên Ðức
Kính bạch: Thầy trụ trì Thượng Tọa Thích Hạnh Vân

Hôm nay nhân ngày lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát cùng lễ cầu nguyện cho bệnh dịch Corona 19 sớm tiêu trừ, hòa chung với dịp Hòa Thượng về Tu Viện Viên Ðức tịnh tu và đọc Ðại Tạng Kinh.

Nay, hội đủ duyên lành, với sự hiện diện của HTPT và Thầy Trụ trì, chúng con xin đươc mạn phép thay lời cho toàn thể Phật tử tại Tu Viện Viên Ðức kính dâng lên lời chúc mừng Hòa Thượng vừa được Tổng Thống CHLB Ðức Quốc Steinmeier quyết định ký tặng

Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất (Bundesverdienstkreuz 1.Klasse)

Ðây là một vình dự to lớn vô biên cho HT nói riêng và cũng là niềm vinh hạnh cho GHPGVNTN và hàng Phật tử tại gia chúng con nói chung.

Lành thay, trên con đường hơn 45 (bốn mươi lăm) năm hoằng dương chánh pháp, hóa độ chúng sanh của HT: Ngài đã và đang không ngừng phát huy giáo lý Phật Ðà, không riêng trên nước Ðức mà luôn cả khắp năm châu với nhiều hình thức như : thuyết giảng, phiên dịch kinh sách từ nhiều ngôn ngữ khác nhau và xuất bản đến nay trên 69 tác phẩm quý báu để lưu lại thế hệ nối tiếp . Ngài đã dày công đem Sen trồng trên xứ tuyết, gieo hạt giống Gíác Ngộ đến người bản xứ, nay Sen đã nở hoa, tỏa hương thơm ngát cả trời Tây , công đức ấy thật là vô lượng vô biên, phẩm hạnh cao quý của Ngài xứng đáng được vinh danh.

Kính bạch Hòa Thượng. Ngài như đóa Sen Ngọc Mani, luôn tỏa sáng ánh đạo vàng, soi sáng và dìu dắt chúng con trên đường tu tập theo chánh pháp Như Lai, chúng con nguyện y giáo phụng hành, luôn thực hành theo lời giáo huấn của Ngài.

Một lần nữa chúng con cùng tất cả Ðạo Hữu đồng tu tại TVVÐ và quý Ðồng Hương hiện diện hôm nay, xin kính chúc mừng HTPT đón nhận Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất. do CHLB Ðức Quốc trao tặng.

Nơi đây chúng con toàn thể Phật tử đồng kính nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho HTPT và Thầy Trụ trì, luôn Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, vạn sự kiết tường như ý. kính chúc quý Ðạo hữu Phật tử cùng quý Ðồng Hương sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an hạnh phúc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Lý do nhận HUÂN CHƯƠNG cao quý của ĐỨC – Hòa Thượng Thích Như Điển chia sẻ