Bông Hồng mùa Vu Lan

Bông hồng mùa Vu LanTu viện Viên Đức 2022. Đã bao năm tôi bị cài hoa hồng trắng trong mùa … >>>

Phật tử Tu viện tác bạch Chúc Mừng (Video)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mậu Ni PhậtKính bạch: Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Ðình Viên Giác và Tu … >>>

Hoa đã nở

Hoa đang hay đã nở có nghĩa là hoa cũng sắp tàn. Điều nầy cũng có nghĩa là người còn … >>>

Lễ Vu Lan – Mùa Dịch Covid 19

Lễ Vu Lan Tu Viện Viên Đức, Đức Quốc.Mùa Dịch Covid 19 Nói đến lễ Vu Lan thì ai cũng … >>>

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan PL 2564 – 2020

Phận làm Con nào quên được ! Dù bạn được sanh ra và lớn lên ở bất kỳ xứ sở nào chăng nữa ! Dù hấp thụ văn hoá Đông hay Tây, Nam hay Bắc, thì chân lý công Cha nghĩa Mẹ vốn đồng một Thể.

Vu Lan Thắng Hội

Cuối cùng mùa Vu Lan tại Âu Châu cũng kết thúc vào ngày 22.9.2019 tại tu viện Viên Đức, Đức … >>>

Ngày Không Như Mọi Ngày

Ngày không như mọi ngày, đó là ngày gì? Đó là ngày có một sự kiện đặc biệt sau nhiều … >>>

Nước Nga Bây Giờ

Sau 25 năm, tôi đến lại nước Nga để thăm viếng lần nầy là lần thứ 6. Lần đầu vào … >>>

1 2