Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan PL 2564 – 2020

Phận làm Con nào quên được ! Dù bạn được sanh ra và lớn lên ở bất kỳ xứ sở nào chăng nữa ! Dù hấp thụ văn hoá Đông hay Tây, Nam hay Bắc, thì chân lý công Cha nghĩa Mẹ vốn đồng một Thể.

Mùa Dịch Corona 19 – Đôi Lời Tâm Cảm

Đôi lời Tâm Cảm nhân mùa dịch Corona 19 xảy ra trên toàn thế giới